Koskamp COMMUNICATIE

Projectcommunicatie I Stakeholdercommunicatie I Omgevingscommunicatie I Mediation   

            Mediation                            Projectcommunicatie            Stakeholdercommunicatie           Omgevingscommunicatie  

                                                 

Conflictbemiddeling is hot.               Organisaties werken steeds vaker            Stakeholders moet je aan je binden,        Communiceren met omgevingspartijen
Lees meer over mijn visie en            projectmatig. Goede communicatie is      zodat je niet voor nare errassingen          is niet meer weg te denken uit onze
kernkwaliteiten op dit vlak.             daarbij cruciaal (lees meer).                    komt te staan (lees meer).                        maatschappij (lees meer).

Huidige opdrachtgever(s)

     

 

(c) 2017

M. 06 2471 8666
KvK 27372043
E. l.koskamp@hetnet.nl